VÒNG BI-BẠC ĐẠN NSK

Công ty VÒNG BI NSK-BẠC ĐẠN NSK-GỐI ĐỠ NSK.

Thành lập từ năm 1916. Là công ty sản xuất vòng bi cầu đầu tiên tại Nhật. VÒNG BI NSKBẠC ĐẠN NSK – GỐI ĐỠ NSK luôn đi tiên phong về phát triển vòng bi (bạc đạn). Với các sản phẩm chất lượng cao sử dụng khắp toàn cầu. Hiện nay, Công ty NSK nắm thị phần vòng bi lớn nhất tại Nhật. Là một trong những nhà cung cấp vòng bi lớn nhất thế giới. Nhà máy sản xuất vòng bi cầu, vòng bi tang trống, vòng bi côn, vòng bi đũa, gối đỡ ổ bi,… cho các ngành ô tô, cơ khí chính xác. Cho cả ngành Cơ khí, công nghiệp nặng.

Ưu đầu tiên tại Nhật có Nguồn hiện tại hàng đa dạng, số một lượng dự trữ tồn kho nhiều.Nhập hàng nhanh chóng theo đơn đặt hàng.Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật thuật chuyên nghiệp thật